LEENA PIRKOLA

Leena on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri. Pääaineena hän on opiskellut valmennus- ja testausoppia ja käynyt myös akateemisen personal trainerin koulutuksen. Koulutuksen myötä Leenalla on vahva tietämys fyysisestä kunnosta, sen eri osa-alueiden kehittämisestä sekä kuntotestauksesta.

Valmentajana Leena on rauhallinen, kuunteleva ja analyyttinen. Hän haluaa auttaa asiakasta kaikella osaamisellaan, kuunnellen ja yksilöllisesti koko elämäntilanteen huomioonottaen. Omaa urheilutaustaa Leenalla on kestävyysjuoksusta, ja gradututkielmassaan hän paneutui voimaharjoitteluun.

Leena on utelias oppimaan uutta ja kehittymään asiakaskohtaamisten myötä valmentajana. Asiantuntijuudestaan huolimatta Leena pystyy hyvin asettumaan liikunta-alaa tuntemattoman ihmisen tilanteeseen ja haluaa kannustaa ihan tavallisia ihmisiä liikunnan ja terveen elämäntavan pariin. Hän rohkaiseekin ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä!