Sopimusehdot joulutarjous2022-jäsenyyksiin


Alla olevat sopimusehdot ovat voimassa Joulutarjous2022 -jäsenyyksiin 28.11.2022 alkaen.


MentalStep Gym Oy, Liikuntakeskus Linea
Sopimusehdot/ jäsenyys

Nämä ovat MentalStep Gym Oy:n (markkinointinimenä Liikuntakeskus Linea) sopimusehdot Joulutarjous2022-jäsenyyksiin (yhdistelmä-, kuntosali- ja perhejäsenyys). Luethan nämä ehdot läpi huolellisesti ennen kuin hankit meiltä jäsenyyden ja tulet asiakkaaksemme!

1. Palvelut

MentalStep Gym Oy tarjoaa asiakkailleen liikuntapalveluja. Meillä voit kuntoilla omaan tahtiin itsenäisesti tai harjoitella ryhmän mukana ryhmäliikuntatunneilla. Voit tutustua tarkemmin lajitarjontaan nettisivuillamme. Meillä voit harjoitella ympäri vuoden.

Ryhmäliikuntakalenteria tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti ympäri vuoden. Pidätämme oikeudet tuntimuutoksiin. Ryhmäliikunnan osalta voimme joutua nopeallakin aikataululla tekemään muutoksia ohjelmaan esimerkiksi ohjaajan oman tai läheisen sairastumisen tai onnettomuuden vuoksi. Ilmoitamme muutoksista viipymättä asiakkaillemme.

Poikkeusolojen, pandemian tai muun vastaavan tilanteen johdosta varaamme oikeuden muuttaa palvelun sisältöä ja korvata ryhmäliikuntatunnit verkkopalveluna tai videotunteina osin tai kokonaan.

Aukioloaikamme ilmoitetaan nettisivuillamme ja toimitiloissamme. Aukioloaikojen puitteissa sinulla on mahdollisuus itsenäiseen harjoitteluun. Pidätämme oikeudet aukioloaikojen muuttamiseen.

12 kuukauden määräaikaisiin yhdistelmäjäsenyyksiin sisältyvät rajaton ryhmäliikunnan ja kuntosalin käyttö keskuksen määrittämien aukioloaikojen ja kulkuoikeuksien puitteissa, ryhmäliikunnan ennakkovarausoikeus ja lapsiparkin ennakkovarausmahdollisuus ja lapsiparkin. Yhdistelmäjäsenyyksiin sisältyvät lisäksi erikseen määritetyt sopimusedut.

12 kuukauden määräaikaiset kuntosalijäsenyydet ovat kuten 12 kuukauden yhdistelmäjäsenyydet, mutta niihin sisältyy ryhmäliikunnan osalta ainoastaan ennakkovarausoikeus – ei osallistumisoikeutta ryhmäliikuntatunneille ilman erillistä maksua. Kuntosalijäsenyyksiin sisältyvät lisäksi erikseen määritetyt jäsenyysedut.

Perhejäsenyyteen on vapaasti yhdisteltävissä kuntosali- ja yhdistelmäjäsenyyksiä. Koko perhe maksaa yhtä 99€:n kuukausimaksua jäsenyystyypistä riippumatta. Jäsenedut ovat erikseen määritellyt.


2. Sopimuksen henkilökohtaisuus

Sopimus ja oikeus harjoitteluun on henkilökohtainen. Myös kulkukortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana liikuntakeskuksen tiloihin tultaessa. Käynti on aina leimattava
asiakaspäätteelle. Kortin haltija ei saa lainata korttiaan toiselle. Liikuntakeskuksen henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kulkukortinhaltijan henkilöllisyys. Jos huomaamme, että väärinkäytät kulkukorttiasi, meillä on oikeus purkaa sopimus kanssasi päättymään välittömästi.


3. Sopimuksen kesto

12 kuukauden sopimus on määräaikainen ja voimassa yhden vuoden sopimuksen hyväksymisestä. Kuukausimaksulliset 12 kuukauden sopimukset jatkuvat määräaikaisen jakson päätyttyä toistaiseksi voimassa olevina hinnoittelun määräytyessä hinnaston 12 kuukauden jäsenyyksien mukaisesti. Kertamaksuna maksetut 12 kuukauden sopimukset katkeavat automaattisesti, kun 12 kuukauden harjoittelujakso on kulunut. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen maksamaan korvausta kertamaksuna maksetun harjoittelujakson mahdollisesti käyttämättä jääneistä kuukausista.

Jäsenyydet ovat tutusti myynnissä niin uusille kuin vanhoillekin jäsenille. Uusien asiakkaiden jäsenyyden voimassaolo alkaa viimeistään 1.1.2023. Nykyisillä asiakkailla tarjoushintainen jäsenyys alkaa edellisen sopimusjakson määräajan umpeutuessa, mikäli sellaista on jäljellä tai viimeistään 1.3.2023.


4. Vastuu ja vakuutukset

Harjoittelet omalla vastuullasi ja vapaaehtoisesti. Vastaat henkilökohtaisesti riittävästä, harjoittelun vaatimasta ja kattavasta vakuutusturvasta. Suosittelemme vakuutuksen hankkimista omaksi turvaksesi.

MentalStep Gym Oy ei ole vastuussa henkilö- tai omaisuusvahingoista tiloissamme, jos vahinko on aiheutunut asiakkaalle tämän omasta tahallisuudesta tai huolimattomuudesta.


5. Maksut

  • Joulutarjous2022 kuntosalijäsenyys on 39€/kk, tai kertamaksuna 455€.
  • Joulutarjous Yhdistelmäjäsenyys on 49€/kk tai kertamaksuna 575€.
  • Joulutarjous2022 Perhejäsenyys on 99€/kk. Perhe maksaa yhtä 99€:n jäsenmaksua jäsenyystyypistä riippumatta. Kaikkien perheenjäsenten jäsenyydet tulee olla voimassa yhtäaikaa.

Meillä voit maksaa palvelut verkkopankissa, maksu- tai luottokortilla, käteisellä, tai erilaisilla liikuntaeduilla (Smartum, Edenred, ePassi, Eazybreak, TYKY yms.) kassaan asiakaspalvelumme aukioloaikojen puitteissa.


Sopimuksen hyväksymisellä sitoudut maksamaan liikuntapalveluista sopimuksen hyväksymishetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Voimassaolevan hinnaston löydät nettisivuiltamme ja asiakaspalvelustamme. Jäsenyys on mahdollista maksaa 1-12 erässä. Kertamaksuna maksetut 12 kuukauden jäsenyydet katkeavat automaattisesti, kun 12 kuukauden harjoittelujakso on kulunut. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen maksamaan korvausta kertamaksuna maksetun harjoittelujakson mahdollisesti käyttämättä jääneistä kuukausista.


Joulutarjous2022 -jäsenyyksiin ei ole hyödynnettävissä muita alennusperusteita.

Harjoittelumaksujen maksuehto on lähtökohtaisesti 14 päivää laskun päiväyksestä. Mahdolliset maksamatta jääneet maksut siirtyvät suoraan kolmannelle osapuolelle, joka huolehtii muistutuksista sekä mahdollisista perintätoimista.

Etämyynnissä sinulla on oikeus 14 vuorokauden aikana tilauksesta peruuttaa tilaus.


6. Sopimuksen keskeytys tai siirto

Kuukausimaksulliset 12 kuukauden sopimukset voi katkaista määräaikaisen jakson aikana maksamalla jo käytetyistä kuukausista erotuksen vastaavan ajan toistaiseksi voimassaolevaan normaalihintaiseen jäsenyyteen. Käyttämättä jääneitä jäsenetuja ei hyvitetä.

Määräaikaisen 12 kuukauden sopimusten irtisanominen ilman erotuksen maksamista toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen, on kesken määräaikaisen sopimuksen mahdollista ainoastaan, jos asiakas muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle (oltava virallinen muuttoilmoitus) tai hänellä on lääkärintodistuksella osoitettu, vähintään määräaikaisen jäsenyyden loppuun saakka kestävä ja liikunnan harrastamisen estävä liikuntakyvyttömyys.

Määräaikaisen 12 kuukauden sopimuksen voi tilapäisesti keskeyttää ainoastaan tietyissä erityistapauksissa. Keskeytykset siirtävät määräaikaisuuden päättymisajankohtaa saman verran eteenpäin.

Jäsenyyden tilapäisissä keskeytyksissä minimiaika on kaksi viikkoa eli keskeytyksen voi tehdä jäljempänä kuvatuissa tilanteissa keskeytyksen kestäessä vähintään 14 vuorokautta. Tilapäinen keskeytys on mahdollista:

  • lääkärintodistuksella (sairausloma),
  • palvelukseenastumismääräyksellä (asevelvollisuuden alkaminen),
  • muuttotodistuksella (tilapäinen muutto)
  • työantajan todistuksella (työmatka)
  • raskauteen liittyen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata/siirtää/myydä jäsenyyttään kolmannelle osapuolelle ilman Liikuntakeskus Linean kanssa erikseen sovittavaa järjestelyä.


7. Muut ehdot

Dopingaineiksi luokiteltavien aineiden ja päihdyttävien aineiden käyttö keskuksen tiloissa on kielletty.

Liikuntakeskus Linealla on harkintansa mukaan oikeus purkaa asiakkaansa jäsenyys, jos asiakas ei noudata turvallisuudesta ja järjestyksestä annettuja ohjeita, laiminlyö maksuehtoja, esiintyy päihtyneessä tilassa, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos asiakkaan käytöksen todetaan olevan muulla tavoin sopimatonta.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Ilmoitamme muutoksista asiakkaille kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus muutoksiin palvelutarjonnassa ja oikeus päättää aukioloajoista.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen sekä oikeus rajoittaa tilojen käyttöä osin tai kokonaan itsestään riippumattoman esteen sattuessa (esimerkiksi vesivahinko) sekä huolto-, yms toimenpiteiden vuoksi.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus rajoittaa osallistujien määrää tiloissa ja palveluissa.


8. Voimassaolo

Näitä ehtoja sovelletaan Joulutarjous2022-asiakassopimuksiin 28.11.2022 alkaen.