Sopimusehdot

Tutustuthan yleisiin sopimus- ja jäsenehtoihimme.
Alla olevat sopimusehdot ovat voimassa 1.2.2021 alkaen.

MentalStep Gym Oy, Liikuntakeskus Linea
Sopimusehdot/ jäsenyys

Nämä ovat MentalStep Gym Oy:n (markkinointinimenä Liikuntakeskus Linea) yleiset sopimusehdot. Luethan nämä ehdot läpi huolellisesti ennen kuin hankit meiltä jäsenyyden ja tulet asiakkaaksemme!

1. Palvelut

MentalStep Gym Oy tarjoaa asiakkailleen liikuntapalveluja. Meillä voit kuntoilla omaan tahtiin itsenäisesti tai harjoitella ryhmän mukana ryhmäliikuntatunneilla. Voit tutustua tarkemmin lajitarjontaan nettisivuillamme. Meillä voit harjoitella ympäri vuoden.

Ryhmäliikuntakalenteria tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti ympäri vuoden. Pidätämme oikeudet tuntimuutoksiin. Ryhmäliikunnan osalta voimme joutua nopeallakin aikataululla tekemään muutoksia ohjelmaan esimerkiksi ohjaajan oman tai läheisen sairastumisen tai onnettomuuden vuoksi. Ilmoitamme muutoksista viipymättä asiakkaillemme.

Poikkeusolojen, pandemian tai muun vastaavan tilanteen johdosta varaamme oikeuden muuttaa palvelun sisältöä ja korvata ryhmäliikuntatunnit verkkopalveluna tai videotunteina osin tai kokonaan.

Aukioloaikamme ilmoitetaan nettisivuillamme ja toimitiloissamme. Aukioloaikojen puitteissa sinulla on mahdollisuus itsenäiseen harjoitteluun. Pidätämme oikeudet aukioloaikojen muuttamiseen.

12 kuukauden määräaikaisiin yhdistelmäjäsenyyksiin sisältyvät rajaton ryhmäliikunnan ja kuntosalin käyttö keskuksen määrittämien aukioloaikojen ja kulkuoikeuksien puitteissa, ryhmäliikunnan ennakkovarausoikeus ja lapsiparkin ennakkovarausmahdollisuus, lapsiparkin käyttömaksu sekä hinnastossa mainitut sopimuskohtaiset edut. Yhdistelmäjäsenyyksiin sisältyvät lisäksi kullekin vuodelle määritetyt sopimusedut.

12 kuukauden määräaikaiset kuntosalijäsenyydet ovat kuten 12 kuukauden yhdistelmäjäsenyydet, mutta niihin sisältyy ryhmäliikunnan osalta ainoastaan ennakkovarausoikeus – ei osallistumisoikeutta ryhmäliikuntatunneille ilman erillistä maksua. Kuntosalijäsenyyksiin sisältyvät lisäksi kullekin vuodelle määritetyt jäsenyysedut.

Toistaiseksi voimassaolevaan yhdistelmäjäsenyyteen sisältyy rajaton ryhmäliikunnan ja kuntosalin käyttö keskuksen määrittämien aukioloaikojen ja kulkuoikeuksien puitteissa, ryhmäliikunnan ja lapsiparkin ennakkovarausmahdollisuudet muttei käyttömaksua.​​​​​​Toistaiseksi voimassaolevat kuntosalijäsenyydet ovat kuten yhdistelmäjäsenyydet, mutta niihin sisältyy ryhmäliikunnan osalta ainoastaan ennakkovarausoikeus – ei osallistumisoikeutta ryhmäliikuntatunneille ilman erillistä maksua.

10 kerran korttiin sisälty 10 kuntosali- tai ryhmäliikuntakäyntiä. Ryhmäliikuntatunnin yhteydessä kuntosalikäynti ei kuluta erillistä käyttökertaa. Korttiin sisältyvät myös ryhmäliikunnan ja lapsiparkin ennakkovarausmahdollisuus, muttei lapsiparkin käyttömaksua.

2. Sopimuksen henkilökohtaisuus

Sopimus ja oikeus harjoitteluun on henkilökohtainen. Myös kulkukortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana liikuntakeskuksen tiloihin tultaessa. Käynti on aina leimattava
asiakaspäätteelle. Kortin haltija ei saa lainata korttiaan toiselle. Liikuntakeskuksen henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kulkukortinhaltijan henkilöllisyys. Jos huomaamme, että väärinkäytät kulkukorttiasi, meillä on oikeus purkaa sopimus kanssasi päättymään välittömästi.

3. Sopimuksen kesto

12 kuukauden sopimus on määräaikainen ja voimassa yhden vuoden sopimuksen hyväksymisestä. Kuukausimaksulliset 12 kuukauden sopimukset jatkuvat määräaikaisen jakson päätyttyä toistaiseksi voimassa olevina hinnoittelun määräytyessä hinnaston 12 kuukauden jäsenyyksien mukaisesti. Kertamaksuna maksetut 12 kuukauden sopimukset katkeavat automaattisesti, kun 12 kuukauden harjoittelujakso on kulunut. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen maksamaan korvausta kertamaksuna maksetun harjoittelujakson mahdollisesti käyttämättä jääneistä kuukausista.

Toistaiseksi voimassaolevat jäsenyydet ovat nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Ne voidaan irtisanoa missä vaiheessa tahansa jo laskutetun jakson päätteeksi. Laskutetun jakson päivänmäärät löydät viimeisimmästä saamastasi laskusta. Irtisanomisesta on ilmoitettava Liikuntakeskus Linean asiakaspalveluun.

10 kerran kortit ovat voimassa 3 kuukautta ostopäivästä. Kortille voi ostaa lisäkäyttöaikaa 5€/kk käyttöajan umpeutumisen perään.

4. Vastuu ja vakuutukset

Harjoittelet omalla vastuullasi ja vapaaehtoisesti. Vastaat henkilökohtaisesti riittävästä, harjoittelun vaatimasta ja kattavasta vakuutusturvasta. Suosittelemme vakuutuksen hankkimista omaksi turvaksesi.

MentalStep Gym Oy ei ole vastuussa henkilö- tai omaisuusvahingoista tiloissamme, jos vahinko on aiheutunut asiakkaalle tämän omasta tahallisuudesta tai huolimattomuudesta.

5. Maksut

Meillä voit maksaa palvelut verkkopankissa, maksu- tai luottokortilla, käteisellä, tai erilaisilla liikuntaeduilla (Smartum, Edenred, ePassi, Eazybreak, TYKY yms.) kassaan asiakaspalvelumme aukioloaikojen puitteissa.

Sopimuksen hyväksymisellä sitoudut maksamaan liikuntapalveluista sopimuksen hyväksymishetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti koko sopimuskauden ajan. Voimassaolevan hinnaston löydät nettisivuiltamme ja asiakaspalvelustamme. Jäsenyys on mahdollista maksaa 1-12 erässä. Kertamaksuna maksetut 12 kuukauden jäsenyydet katkeavat automaattisesti, kun 12 kuukauden harjoittelujakso on kulunut. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen maksamaan korvausta kertamaksuna maksetun harjoittelujakson mahdollisesti käyttämättä jääneistä kuukausista.

Sinulla on oikeus alennettuun hintaan, jos olet opiskelija, eläkeläinen, hoitovapaalla, varusmies, työtön tai veteraani. Sinun on osoitettava oikeus alennettuun hintaan viimeistään ensimmäisellä harjoittelukerralla.

Perhediili on kuten vastaavat 12 sopimukset. Perhediilin hinnoittelua käytetään, kun vähintään kaksi samassa taloudessa asuvaa henkilöä ostaa samanaikaiset 12 kuukauden määräaikaiset jäsenyydet. Perhediilin toisen osapuolen päättäessä jäsenyytensä, määräytyy toisen osapuolen maksu normaalin hinnaston mukaisesti.

Harjoittelumaksujen maksuehto on lähtökohtaisesti 14 päivää laskun päiväyksestä. Mahdolliset maksamatta jääneet maksut siirtyvät suoraan kolmannelle osapuolelle, joka huolehtii muistutuksista sekä mahdollisista perintätoimista.

Etämyynnissä sinulla on oikeus 14 vuorokauden aikana tilauksesta peruuttaa tilaus.

6. Sopimuksen keskeytys tai siirto

12 sopimus sisältää 2+2 viikkoa lomaoikeutta yhden kalenterivuoden aikana. Jos lomaoikeus käytetään määräaikaisen jäsenyyden aikana, siirtää lomaoikeuden käyttäminen määräaikaisuuden päättämistä saman verran eteenpäin. Lomaoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava meille viimeistään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkua. Tulevalta loma- / keskeytysjaksolta mahdollisesti jo suoritettuja maksuja ei palauteta, vaan ne hyvitetään tulevissa maksuissa.

Kuukausimaksulliset 12 kuukauden sopimukset voi katkaista määräaikaisen jakson aikana maksamalla jo käytetyistä kuukausista erotuksen vastaavan ajan toistaiseksi voimassaolevaan jäsenyyteen. Käyttämättä jääneitä jäsenetuja ei hyvitetä.

Määräaikaisen 12 kuukauden sopimusten irtisanominen ilman erotuksen maksamista toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen, on kesken määräaikaisen sopimuksen mahdollista ainoastaan, jos asiakas muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle (oltava virallinen muuttoilmoitus) tai hänellä on lääkärintodistuksella osoitettu, vähintään määräaikaisen jäsenyyden loppuun saakka kestävä ja liikunnan harrastamisen estävä liikuntakyvyttömyys.

Määräaikaisen 12 kuukauden sopimuksen voi tilapäisesti keskeyttää ainoastaan tietyissä erityistapauksissa. Keskeytykset siirtävät määräaikaisuuden päättymisajankohtaa saman verran eteenpäin.

Jäsenyyden tilapäisissä keskeytyksissä minimiaika on kaksi viikkoa eli keskeytyksen voi tehdä jäljempänä kuvatuissa tilanteissa keskeytyksen kestäessä vähintään 14 vuorokautta. Tilapäinen keskeytys on mahdollista:

  • lääkärintodistuksella (sairausloma),
  • palvelukseenastumismääräyksellä (asevelvollisuuden alkaminen),
  • muuttotodistuksella (tilapäinen muutto)
  • työantajan todistuksella (työmatka)
  • raskauteen liittyen.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa jo laskutetun kauden päätteeksi.

Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata/siirtää/myydä jäsenyyttään kolmannelle osapuolelle ilman Liikuntakeskus Linean kanssa erikseen sovittavaa järjestelyä.

7. Muut ehdot

Dopingaineiksi luokiteltavien aineiden ja päihdyttävien aineiden käyttö keskuksen tiloissa on kielletty.

Liikuntakeskus Linealla on harkintansa mukaan oikeus purkaa asiakkaansa jäsenyys, jos asiakas ei noudata turvallisuudesta ja järjestyksestä annettuja ohjeita, laiminlyö maksuehtoja, esiintyy päihtyneessä tilassa, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos asiakkaan käytöksen todetaan olevan muulla tavoin sopimatonta.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Ilmoitamme muutoksista asiakkaille kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus muutoksiin palvelutarjonnassa ja oikeus päättää aukioloajoista.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen sekä oikeus rajoittaa tilojen käyttöä osin tai kokonaan itsestään riippumattoman esteen sattuessa (esimerkiksi vesivahinko) sekä huolto-, yms toimenpiteiden vuoksi.

Liikuntakeskus Linealla on oikeus rajoittaa osallistujien määrää tiloissa ja palveluissa.

8. Voimassaolo

Näitä ehtoja sovelletaan uusiin asiakassopimuksiin 1.2.2021 alkaen.